Skip to main content

Table 1 The Czech wording of the RBD-SQ [6] - Sample copy - do not use without permission

From: Validation of the REM sleep behavior disorder screening questionnaire in the Czech population

  Otázka Odpověď
1. Někdy mívám velmi živé sny. Ano/Ne
2. Mé sny často mívají agresivní náboj nebo obsahují živý děj. Ano/Ne
3. Obsah snu většinou odráží mé chování ve spánku. Ano/Ne
4. Jsem si vědom/a toho, že ve spánku pohybuji končetinami. Ano/Ne
5. Stalo se už, že jsem (téměř) zranil/a mého spolunocležníka nebo sám/sama sebe. Ano/Ne
6. Stává se/stalo se, že jsem ve spánku (ze sna):  
6.1. Mluvil/a, křičel/a, nadával/a, hlasitě se smál/a Ano/Ne
6.2. Pohyboval/a prudce (až bojovně) končetinami Ano/Ne
6.3. Prováděl/a bezúčelná gesta a složité pohyby jako např.: mávání, salutování, odhánění komárů, pád z lůžka, apod. Ano/Ne
6.4. Shodil/a předměty nacházejí se v okolí lůžka, např.: Stolní lampu, knihu, brýle, apod. Ano/Ne
7. Stává se, že mě tyto pohyby probudí. Ano/Ne
8. Po probuzení si většinou dobře pamatuji obsah snu. Ano/Ne
9. Můj spánek bývá často narušený. Ano/Ne
10. Léčil/a jsem se/léčím se pro onemocnění nervového systému (např. cévní mozková příhoda, úraz hlavy, Parkinsonova nemoc, syndrom neklidných nohou, narkolepsie, deprese, epilepsie, zánětlivé onemocnění mozku), pro jaké? Ano/Ne
  1. RBD-SQ contact information and permission to use: Mapi Research Trust, Lyon, France. Internet: https://eprovide.mapi-trust.org
  2. Abbreviations: RBD Rapid eye movement sleep behavior disorder, RBD-SQ Rapid eye movement sleep behavior disorder screening questionnaire